Kızlar için Gelecek

Dell Technologies ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen Kızlar için Gelecek (Future4Girls) Projesi, 8-14 yaşları arasındaki kız çocuklarının STEM becerilerini geliştirmesi ve bu alanda farkındalıklarının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir.

STEM Kavramı Nedir?

STEM eğitimi, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modeli olarak tanımlanıyor.

Science

Fen Bilimleri

Technology

Teknoloji

Engineering

Mühendislik

Mathematics

Matematik

Tüm bu alanlarda yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEM, öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp, farklı düşünmelerini ve çeşitli süreçlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir yaklaşım.


Literatürdeki tanımına göre, okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar, gerek müfredat dahilinde, gerekse müfredat dışı şekilde uygulanabilecek de bir metot.

Özet olarak bu eğitim modeli, öğrencilere erken yaşta eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme yetileri aktararak, toplumun üretkenlik ve sorumluluk becerilerini artırmayı hedefliyor.

Projenin Amacı

8-14 yaş aralığındaki kız çocuklarının STEM becerilerinin geliştirilmesi ve küreselleşen dünyada; kız çocuklarının STEM yaklaşımı ile teknolojiye yönlendirilmesi ve bu alanda farkındalıklarının geliştirilmesi.

Hedef Kitle

       8-11 Yaş Aralağındaki Kız Çocukları


       12-14 Yaş Aralığındaki Kız Çocukları

Eğitim Programları

Eğitim programına dair detaylar aşağıda yer almaktadır.

8-11 Yaş

5 Saat

İçerikler
STEM Nedir? Hangi Alanlarda ve Nasıl Kullanılır?
Elektronik Kavramı ve Elektronik Dünyaya Giriş
3 Boyutlu Tasarım Dünyası ve Tinkercad
Proje Geliştirme ve STEM Kitleri ile Çalışma

12-14 Yaş

8 Saat

İçerikler
STEM Nedir? Hangi Alanlarda ve Nasıl Kullanılır?
3 Boyutlu Tasarım Dünyası ve Tinkercad
Proje Geliştirme ve STEM Kitleri ile Çalışma

Başvurmayı unutma!

Sen de 8-14 yaşları arasındaysan başvurabilir veya bu yaş aralığına sahip çevrende birileri varsa projemize başvurmasını sağlayabilirsin.